Serviceeftersyn

Det er svært at give en præcis guideline for serviceeftersyn. Hvis du skal sælge bilen igen, så er det vigtigt at du overholder foreskrevet serviceeftersyn. Det har også betydning for om garantien holder.

Ved ”foreskrevet serviceeftersyn” forstås de eftersyn, der i henhold til bilens serviceplan skal foretages ved bestemte kilometertal/på bestemte tidspunkter. Det kan fx være for hver 15.000 km eller en gang om året.

Rustbehandling

Vi har et klima, som svinger meget mellem koldt og varmt vejr. Sammen med saltning af vejene er dette typiske årsager til rust på Danske biler. Det er derfor vigtigt at sørge for at rustbehandling af bilen.

Det bedste tidspunkt for rustbeskyttelse Det anbefales det at sætte ind med supplerende rustbeskyttelse inden for bilens første 2-3 år.

Hvor tit skal rustbestyttes? Som regel er en behandling hvert andet år tilstrækkeligt. Dette kan dog variere afhængig af bilens stand. Ældre biler, som behandles første gang, vil ofte have behov for at blive efterbehandlet allerede efter 1/2 – 1 år, for at få begyndende rustangreb mættet med rustbeskyttelse.

De to største inden for rustbehandling af biler er Pava og Dinotrol.

Reklamationsret biler

Når du køber brugt bil har du to års reklamationsret i følge købeloven. Reklamationsretten betyder, at du som køber har krav på gratis at få repareret de fejl, der er ved en vare.

Hvis sælger ikke kan reparere, kan køber kræve at få sine penge igen, mod at levere varen tilbage. Vil du klage over din brugte bil, kan du få behandlet din klage hos Forbrugerklagenævnet.

To private, der handeler bil, er kun underlagt købelovens reklamationsbestemmelser, hvis ikke andet er aftalt. Hvis sælger derfor i slutsedlen har skrevet at bilen er prøvet, beset og solgt uden reklamationsret, så er man ikke omfattet af købelovens reklamationsret.

Når du opdager en fejl, så klag hurtigt til sælgeren ellers kan du miste retten til at reklamere over købet.

På autoværksted

De fleste problemer med værkstedsregninger skyldes uenighed om, hvad der er aftalt med hensyn til, hvor meget der skulle repareres, og om prisen for det aftalte arbejde.

Det kan derfor være en god idé skriftligt at specificere, hvad du ønsker repareret eller udført. På det grundlag kan værkstedet give dig en pris på det ønskede arbejde.

Aftal at værkstedet skal kontakte dig, hvis prisen overskrides eller de har opdaget noget nyt.

Det være en god idé at indhente flere tilbud i forbindelse med større reparationer.

Vær opmærksom på at især autoriserede bilværksteder kan være meget dyre.

Mangelfuld reparation Hvis reparationen viser sig at være mangelfuld, er du naturligvis berettiget til at kræve, at arbejdet laves om uden beregning. Du skal kunne bevise, at det udførte arbejde er mangelfuldt.

Behandling af klagesager

Forbrugerklagenævnet behandler ikke klager over reparation af biler. Du må derfor kontakte en advokat, hvis der bliver problemer, som du ikke selv kan klare.

Olieskifte

Du bør følge foreskrifterne for bilen meget nøje. Det er meget forskelligt hvad der anbefales. Tit anbefalet mindst en gang om året eller 10.000 km.

Du bør desuden kontroller oliestanden i motor for hver ca. 1000 km. Følgeskaderne ved at køre sin motor tør for olie kan være katastrofale. Selv nye motorer har et vist olieforbrug.

Mangler din bil olie, anbefales det, at den olie som påfyldes, har samme kvalitet, som den olie, der er foreskrevet i instruktionsbogen til bilen.

Bilforsikring

Selv når du har en brugt bil, der ikke er så meget vær, så skal du have en ansvarsforsikring. Hvis bilen har en vis værdi, så kan det desuden være en god ide med en kaskoforsikring, som dækker både skader på bilen, tyveri eller hærværk.

Ansvarsforsikring

Når du køber bil, skal du have en ansvarsforsikring på bilen. Den er lovpligtig og skal tegnes, når forhandleren eller du selv indregistrerer bilen. Ansvarsforsikringen dækker eventuelle skader, som bilen forvolder på personer, herunder bilens passagerer eller ting, typisk ved et færdselsuheld. Den dækker dog ikke skader på bilens fører, eller på førerens eller ejerens ejendele – og heller ikke skader på selve bilen.

Kaskoforsikring

Derudover kan du tegne en kaskoforsikring, som dækker skader på bilen og tyveri. Køber du en ældre bil, kan du overveje at spare den ofte meget høje forsikringspræmie til en kaskoforsikring. Kaskoforsikringen kan nemt koste det samme som bilen og har desuden ofte en stor selvrisiko (den del du selv skal betale ved en skade). Ulempen ved ikke at have kaskoforsikring er, at du selv skal rejse dit erstatningskrav over for modparten, hvis du bliver indblandet i et trafikuheld uden egen skyld. Du får heller ikke erstatning, hvis du ikke kan finde frem til skadevolderen. Du skal være opmærksom på at der kan være meget stor forskel på hvad du skal betale i de forskellige forsikringsselskaber, så kig dig godt for, og check hos flere forskellige forsikringsselskaber.